Skip to main content

Only For You

People search the world to find love, but it's so easy to
give up
But I know patiently waiting, praying for you
Has only prepared us now for what we have

You've earned all my trust, gave all I've been missing
I'm lucky to feel this way ‘cause we live in a world that
needs love
I've found it and I'm holding on to you

You…

Mwen prè pou m kouri fè tou latè
Only for you, mwen prè pou m desann jis fon lanmè
Only for you, mwen prè pou m goumen ak Lisifè
Only for you, I'll do this just for you
I'll do this just for you

Yon lanmou ki fè m satisfè, se yon kado ki sot nan syèl

M konnen se pa de priye n priye pou sa
Mwen pa regrèt yon jou, menm yon segond

Only for you Mwen prè pou m kouri fè tou latè
Only for you, mwen prè pou m desann jis fon lanmè
Only for you, mwen prè pou m goumen ak Lisifè
Only for you, I'll do this just for you
I'll do this just for you

Mwen vire latè tèt anba pou m jwenn yon moun ki fè kè m
bat
Jwenn nanm ou, pa gen anyen mwen pap fè pou li

Only for you…

Oh oh


Mwen prè pou mwen mache sou dlo
Mwen prè pou mwen pote w sou do
Mwen prè pou mwen leve w anlè
Ba w tout valè k gen sou latè

Pour toi, je serai toujours là
Si je compte, je compterai pour toi

Oh oh
Chanson suivante: Où que tu sois(Raccourci: →)

Notre site utilise des cookies pour tracker anonymement les sessions utilisateurs et pour faciliter la navigation sur le site. Vous pouvez néanmoins utiliser le site sans les accepter.